Srebrakowski, A. (2020). The nationality panorama of Vilnius. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 55(3), 33–56. https://doi.org/10.12775/SDR.2020.EN5.02