(1)
Rusin, B. Lewis Namier a Kwestia „linii Curzona” I kształtowania Się Polskiej Granicy Wschodniej Po I Wojnie światowej. SzDR 2013, 48, 95-116.