(1)
Gierowska-Kałłaur, J. „Pamiętnik Mieczysłowasa Dławidudauskasa Organisty Z Koźliszek I Delegata Na Konferencję Litewską W Wilnie W Septembrze R.P. 1917 Spisany 3 XI 1917”. SzDR 2023, 57, 193-217.