(1)
Bielicki, P. Stanowisko Rosji Wobec Inicjatywy Trójmorza. SzDR 2022, 57, 159-184.