(1)
Kuberski, H. Odpowiedź Panu Łukaszowi Dryblakowi. SzDR 2021, 56, 197-201.