[1]
Komoński, E. 2013. Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. 48, (grudz. 2013), 231–239. DOI:https://doi.org/10.12775/SDR.2013.11.