[1]
Rusin, B. 2013. Lewis Namier a kwestia „linii Curzona” i kształtowania się polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. 48, (grudz. 2013), 95–116. DOI:https://doi.org/10.12775/SDR.2013.05.