[1]
Rupasow, A.I. 2023. Augustinas Voldemaras i stosunki radziecko-litewskie w latach 1926–1929. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. 57, 2 (luty 2023), 61–76. DOI:https://doi.org/10.12775/SDR.2022.2.03.