[1]
Gordziejew, J. 2020. Uwagi na temat subkultur młodzieżowych w Grodnie w latach sześćdziesiątych–osiemdziesiątych XX w. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. 55, 2 (grudz. 2020), 209–226. DOI:https://doi.org/10.12775/SDR.2020.2.10.