1.
GREŚ, Karolina. Madonna Brzemienna z Torunia – geneza typu kompozycyjnego i funkcjonowanie statuetki. Rocznik Toruński [online]. 1 czerwiec 2022, T. 48, nr 48, s. 119–161. [udostępniono 4.2.2023]. DOI 10.12775/RT.2021.006.