1.
TONDEL, Roman. Katarzyna Kluczwajd, Bydgoskie Przedmieście: toruńskie przedmieścia sprzed lat, Toruń 2019, ss. 228. Rocznik Toruński [online]. 18 grudzień 2020, nr 47, s. 357–361. [udostępniono 24.1.2022]. DOI 10.12775/32242.