Greś, K. „Madonna Brzemienna Z Torunia – Geneza Typu Kompozycyjnego I Funkcjonowanie Statuetki”. Rocznik Toruński, t. 48, nr 48, czerwiec 2022, s. 119-61, doi:10.12775/RT.2021.006.