Domasłowski, J. „Katarzyna Pietrucka, Pozdrowienia Z Torunia. Pocztówki Widokowe Ze zbiorów Muzeum Okręgowego W Toruniu, T. 1 (koniec XIX W. - 1919 r.), Toruń 2019, Ss. 407”. Rocznik Toruński, nr 47, grudzień 2020, s. 345-5, doi:10.12775/32241.