[1]
K. Greś, „Madonna Brzemienna z Torunia – geneza typu kompozycyjnego i funkcjonowanie statuetki”, RTOR, t. 48, nr 48, s. 119–161, cze. 2022.