[1]
J. Domasłowski, „Katarzyna Pietrucka, Pozdrowienia z Torunia. Pocztówki widokowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, t. 1 (koniec XIX w. - 1919 r.), Toruń 2019, ss. 407”, RTOR, nr 47, s. 345–355, grudz. 2020.