Greś, K. (2022) „Madonna Brzemienna z Torunia – geneza typu kompozycyjnego i funkcjonowanie statuetki”, Rocznik Toruński, 48(48), s. 119–161. doi: 10.12775/RT.2021.006.