Domasłowski, J. (2020) „Katarzyna Pietrucka, Pozdrowienia z Torunia. Pocztówki widokowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, t. 1 (koniec XIX w. - 1919 r.), Toruń 2019, ss. 407”, Rocznik Toruński, (47), s. 345–355. doi: 10.12775/32241.