Kurkowski, M. (2020) „Rzeźba Chrystusa w typie ikonograficznym Chrystus Umęczony z kaplicy Kopernika w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu”, Rocznik Toruński, (47), s. 259–293. doi: 10.12775/RT.2020.009.