Kłudkiewicz, K. (2020) „Muzeum Miejskie (Städtisches Museum) w Toruniu w latach 1896-1921”, Rocznik Toruński, (47), s. 99–137. doi: 10.12775/RT.2020.003.