Greś, Karolina. 2022. „Madonna Brzemienna Z Torunia – Geneza Typu Kompozycyjnego I Funkcjonowanie Statuetki”. Rocznik Toruński 48 (48):119-61. https://doi.org/10.12775/RT.2021.006.