Domasłowski, Jerzy. 2020. „Katarzyna Pietrucka, Pozdrowienia Z Torunia. Pocztówki Widokowe Ze zbiorów Muzeum Okręgowego W Toruniu, T. 1 (koniec XIX W. - 1919 r.), Toruń 2019, Ss. 407”. Rocznik Toruński, nr 47 (grudzień):345-55. https://doi.org/10.12775/32241.