GREŚ, K. Madonna Brzemienna z Torunia – geneza typu kompozycyjnego i funkcjonowanie statuetki. Rocznik Toruński, [S. l.], v. 48, n. 48, p. 119–161, 2022. DOI: 10.12775/RT.2021.006. Disponível em: https://apcz.umk.pl/RTOR/article/view/38578. Acesso em: 27 sty. 2023.