Greś, K. (2022). Madonna Brzemienna z Torunia – geneza typu kompozycyjnego i funkcjonowanie statuetki. Rocznik Toruński, 48(48), 119–161. https://doi.org/10.12775/RT.2021.006