Tondel, R. (2020). Katarzyna Kluczwajd, Bydgoskie Przedmieście: toruńskie przedmieścia sprzed lat, Toruń 2019, ss. 228. Rocznik Toruński, (47), 357–361. https://doi.org/10.12775/32242