Domasłowski, J. (2020). Katarzyna Pietrucka, Pozdrowienia z Torunia. Pocztówki widokowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, t. 1 (koniec XIX w. - 1919 r.), Toruń 2019, ss. 407. Rocznik Toruński, (47), 345–355. https://doi.org/10.12775/32241