Kłudkiewicz, K. (2020). Muzeum Miejskie (Städtisches Museum) w Toruniu w latach 1896-1921. Rocznik Toruński, (47), 99–137. https://doi.org/10.12775/RT.2020.003