(1)
Greś, K. Madonna Brzemienna Z Torunia – Geneza Typu Kompozycyjnego I Funkcjonowanie Statuetki. RTOR 2022, 48, 119-161.