(1)
Domasłowski, J. Katarzyna Pietrucka, Pozdrowienia Z Torunia. Pocztówki Widokowe Ze zbiorów Muzeum Okręgowego W Toruniu, T. 1 (koniec XIX W. - 1919 r.), Toruń 2019, Ss. 407. RTOR 2020, 345-355.