(1)
Tomkowiak, K. Stanisław Frankowski (1945-2019), Dziennikarz toruńskich „Nowości”, Komiliton Towarzystwa Bibliofilów Im. Joachima Lelewela W Toruniu, Uhonorowany Dyplomem Członka Honorowego TBL, członek Towarzystwa Miłośników Torunia Od 1975 R. RTOR 2020, 315-321.