(1)
Kłudkiewicz, K. Muzeum Miejskie (Städtisches Museum) W Toruniu W Latach 1896-1921. RTOR 2020, 99-137.