Śmigielska, Beata. „Tłumaczenie: Asercja Czy Sugestia?”. Rocznik Przekładoznawczy, no. 9 (grudzień 8, 2014): 209–219. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://apcz.umk.pl/RP/article/view/RP.2014.015.