Kierzkowska, Danuta. „Preskryptywny Charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego”. Rocznik Przekładoznawczy, no. 3/4 (grudzień 1, 2008): 95–104. Udostępniono grudzień 7, 2021. https://apcz.umk.pl/RP/article/view/RP.2008.006.