Buchholtz, Mirosława. „Tłumacz Literatury: Człowiek, Mit, Symbol”. Rocznik Przekładoznawczy, no. 12 (grudzień 29, 2017): 47–65. Udostępniono grudzień 1, 2021. https://apcz.umk.pl/RP/article/view/RP.2017.003.