1.
KUBIAK, Paweł. Fundamenty dydaktyki przekładu zorientowanej na proces. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 3 grudzień 2009, nr 5, s. 257–268. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/RP.2009.020.