1.
SOLOVÁ, Regina. Przekład tekstów skonwencjonalizowanych – wybrane problemy. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 3 grudzień 2009, nr 5, s. 201–212. [udostępniono 1.2.2023]. DOI 10.12775/RP.2009.016.