1.
GÓRSKI, Tomasz. Tłumacz jako źródło nieprzetłumaczalności. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 15 październik 2005, nr 1, s. 85–94. [udostępniono 2.2.2023]. DOI 10.12775/RP.2005.007.