1.
NDIAYE, Iwona Anna. Kształcenie tłumaczy ustnych w kontekście wymogów egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 1 grudzień 2011, nr 6, s. 179–192. [udostępniono 27.11.2022]. DOI 10.12775/RP.2011.013.