1.
ZIELIŃSKI, Lech. Egzamin na tłumacza przysięgłego a norma i jakość przekładu tekstów prawnych oraz prawniczych. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 1 grudzień 2011, nr 6, s. 117–132. [udostępniono 29.11.2021]. DOI 10.12775/RP.2011.009.