1.
STYPA, Hanna. Rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej na zajęciach translacyjnych na przykładzie przekładu niemieckich związków frazeologicznych. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 30 kwiecień 2015, nr 10, s. 293–307. [udostępniono 26.11.2022]. DOI 10.12775/RP.2015.018.