1.
STĘPKOWSKA, Agnieszka. Kilka uwag o neutralności w tłumaczeniu. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 29 kwiecień 2015, nr 10, s. 209–221. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/RP.2015.013.