1.
BIEL, Łucja. Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer, Verba Volant Scripta Manent. How to Write an M.A. Thesis in Translation Studies, Universitas, Kraków 2012, 207 stron (recenzja książki). Rocznik Przekładoznawczy [online]. 12 grudzień 2014, nr 9, s. 319–322. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2014.022.