1.
BIAŁEK, Ewa. Nazwa własna w leksykografii i dydaktyce przekładu. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 12 grudzień 2014, nr 9, s. 281–301. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2014.020.