1.
ŚMIGIELSKA, Beata. Tłumaczenie: asercja czy sugestia?. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 8 grudzień 2014, nr 9, s. 209–219. [udostępniono 18.1.2022]. DOI 10.12775/RP.2014.015.