1.
NIZIOŁEK, Renata. Strategia aktora/strategia tłumacza – Jerzy Radziwiłowicz tłumaczy Moliera. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 4 grudzień 2014, nr 9, s. 181–192. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/RP.2014.013.