1.
CIEŚLIK, Bolesław. Materiały pomocnicze na egzaminie na tłumacza przysięgłego. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 4 grudzień 2014, nr 9, s. 89–99. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2014.006.