1.
PALION-MUSIOŁ, Agnieszka. Przekład audiowizualny jako wyzwanie dla współczesnego tłumacza. Narzędzia oraz metody wykorzystywane w procesie translatorycznym. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 10 listopad 2012, nr 7, s. 95–108. [udostępniono 30.1.2023]. DOI 10.12775/RP.2012.007.