1.
BRAJERSKA-MAZUR, Agata. Tekst i kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego liryku Norwida. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 1 grudzień 2014, nr 9, s. 61–72. [udostępniono 8.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2014.004.