1.
KRAJEWSKA, Monika & ZIELIŃSKI, Lech. Wstęp. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 1 grudzień 2014, nr 9, s. 11–13. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/4820.