1.
BOBOWSKA-NASTARZEWSKA, Patrycja. Przekład tekstu silnie nacechowanego intertekstualnie – o własnym tłumaczeniu książki Filozofować w nieskończoność Marcela Conche’a. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 19 grudzień 2020, nr 15, s. 73–90. [udostępniono 30.3.2023]. DOI 10.12775/RP.2020.004.