1.
BARTŁOMIEJCZYK, Magdalena. Tłumacze konferencyjni w Parlamencie Europejskim. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 19 grudzień 2020, nr 15, s. 11–28. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2020.001.